Dette er en test af upload af Be10Design data samt visualisering med Parallel Coordinate Plot og SlickGrid